Obiective


Societatea Română de Chirurgie Pediatrică este o organizație profesională, nonprofit a cărei scopuri principale, așa cum sunt stipulate în statut, sunt stabilirea standardele de practică a specialităţii de Chirurgie Pediatrică, precum şi de a contribui la dezvoltarea chirurgiei pediatrice pe teritoriul României.

Pot adera la societate în calitate de membrii titulari medici de specialitate Chirurgie Pediatrică, iar în calitate de membrii asociați medici rezidenți în specialitatea Chirurgie Pediatrică precum și medici specialiști sau rezidenți din orice altă specialitate conexă.

Organizația a luat ființă în anul 2008, sediul fiind stabilit la Brașov. Prima echipă de conducere a societății aleasă prin vot direct a fost stabilită la Conferința Națională de la Bacău din Aprilie 2009.